Projecten

Goede praktijken doeltreffender maken

Het Fonds GavoorGeluk inventariseert bestaande goede praktijken en ondersteunt nieuwe. Het laat wetenschappelijk onderzoeken of die goede praktijken werken en meten of ze effectief zijn. Voor geslaagde initiatieven zoekt het geëngageerde partners die ze willen toepassen in heel Vlaanderen en ze integreren in het beleid. Dit zijn de projecten die het Fonds GavoorGeluk tot nu toe ondersteunde.

Project name On track again: app voor jonge suïcidepogers
Project name Toverbos: kleuters leren omgaan met emoties
Project name Pimp your mind: mindfulness online voor tieners
Project name De wereld is gaan slapen: theatervoorstelling
Project name Habbekrats: jeugdwelzijnswerking doorgelicht
Project name Warme Steden: pilootproject in vijf Vlaamse steden
Project name Online-forum voor nabestaanden
Project name Mindfulness 14-18: werkt mindfulness bij tieners?
Project name Hoogbegaafdheid: juiste begeleiding voor hoogbloeiers
Project name ACT-preventie: algemene preventie op middelbare scholen
Project name PREDI nu: nieuwe interventies voor depressie bij jongeren
Project name Suïcidecijfers: waarom liggen de Vlaamse cijfers zo hoog?
Project name Kiddyminds: mindfulness op de lagere school
Project name Rouw bij nabestaanden: effect van gedragstherapie
Project name 100 best practices in youth suicide prevention
Project name Suïcidepreventieprogramma’s universiteiten en hogescholen
Project name Goede praktijken voor (hoog)begaafdheid in scholen
Project name NokNok: oppeppers voor een tienerhoofd
Project name TE GEK!? Tour 2014: preventie zelfdoding
Project name Fortune/Mindmates: psychische gezondheid studenten bevorderen
Project name Elk kind goed in zijn vel
Project name Emotionele expressievaardigheid via poëzie
Project name Warme School: een veilige plek voor alle kinderen
Project name Fortune/Mindmates 2019-2023: psychische gezondheid studenten bevorderen
Project name Student in Warme Stad Gent
Project name OverKop Gent: een warme plek voor jongeren
Project name Warme William