x

Leerstoel Mindmates KULeuven ............ 2015-2018

Wat

Psychische gezondheid van universiteitsstudenten bevorderen via onderzoek naar herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten

Waarom

De studententijd is een sleutelperiode: autonomie en vrijheid, maar ook stress over de studie of over levenskeuzes. Studenten, zeker als ze al niet goed in hun vel zaten, zijn daardoor extra kwetsbaar voor depressie en suïcidale gedachten. 1 op de 5 eerstejaarsstudenten heeft depressieve klachten, 1 op de 7  heeft angstklachten en 1 op de 8 heeft gedacht  aan zelfdoding. GavoorGeluk steunt goede praktijken voor de preventie van stress, depressie en suïcide aan universiteiten en hogescholen.

Hoe

Het Fortune Fonds, opgericht door de KU Leuven en ondersteund door het Fonds GavoorGeluk, wenst de psychische gezondheid en persoonsvorming bij universiteitsstudenten te bevorderen door het ondersteunen van onderwijs en onderzoek naar het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten. Daarnaast wil het preventief optreden door bij studenten een positieve psychische ingesteldheid te stimuleren.

Het doet dat door:
▪onderzoeks- en administratief personeel te financieren; symposia (helpen) in te richten; sprekers uit te nodigen; beurzen en/of prijzen toe te kennen; navorsers naar de KU Leuven uit te nodigen
▪peer-(net)werking uit te werken en te organiseren (voor en door de studenten)
▪een leerstoel ‘Fortune’, die onderzoek doet naar het erkennen, opvolgen, behandelen en voorkomen van psychische problemen en suïcidaliteit van studenten; vertalen van deze onderzoeksresultaten naar goede praktijken voor herkennen, opvolgen, behandelen en voorkomen; evidence-based ondersteuning bieden aan de peer (net-)werking 

Mindmates

Een van de preventieprojecten van Fortune is MindMates, aan de KU Leuven, dat studenten coacht om zichzelf en hun medestudenten mentaal gezond te houden. MindMates werkt via laagdrempelige sociale activiteiten, weg van cantussen en fuiven, die studenten uit hun isolement halen; via workshops; en via het buddysysteem MindMatch, zodat studenten kunnen praten over wat hen dwars zit (zie onder). GavoorGeluk hoopt dat deze aanpak ook andere universiteiten en hogescholen zal veroveren.

“Met MindMates willen we een steunend netwerk zijn voor en door studenten. We willen studenten beter met elkaar leren praten, zodat professionele hulp deels overbodig wordt. Ik volgde de vier workshops Upgrade Your Mind, waar je leert hoe je mentaal gezond blijft, hoe je naar elkaar moet luisteren en met elkaar praten, wat je beter wel en niet zegt. Ik werd ook buddy van een master-rechtenstudent. Hij had behoefte aan iemand met wie hij vrijuit over zijn problemen kon praten, zonder het gevoel te hebben dat er geoordeeld werd. Het is niet de bedoeling dat we professionele hulpverleners worden. We willen gewoon studenten die wat moeilijker in het leven staan, een duwtje in de rug geven.” Kathleen Nollet, bachelorstudente psychologie, MindMates-buddy

Partners

GavoorGeluk, KU Leuven

Links

  • www.mindmates.be
  • Lees het artikel over Mindmates in de Campuskrant van november 2014.
  • Lees de bijdrage over Mindmates op Deredactie.be
  • Lees het eindrapport van de Leerstoel hier.