Persoonlijke hulp/Overheidsbeleid

Zoekt u persoonlijke hulp

voor een anoniem gesprek of chat?

www.zelfmoord1813.be
www.awel.be

www.tele-onthaal.be

als nabestaande?

www.werkgroepverder.be

na een suïcidepoging?

http://www.ontrackagain.be

wanneer u donkere gedachten hebt?

http://thinklife.zelfmoord1813.be/

om uw weerbaarheid te versterken?

als volwassene: www.fitinjehoofd.be
als jongere: www.noknok.be

 

Wenst u meer informatie over

het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020?

www.vlesp.be

geestelijke gezondheid in Vlaanderen?

www.geestelijkgezondvlaanderen.be