Persoonlijke hulp/Overheidsbeleid

Zoek je persoonlijke hulp

voor een anoniem gesprek of chat?

www.zelfmoord1813.be
www.awel.be

www.tele-onthaal.be

als ouder

​www.zelfmoord1813.be/ouders

als nabestaande?

www.werkgroepverder.be

na een suïcidepoging?

http://www.ontrackagain.be

wanneer je donkere gedachten hebt?

http://thinklife.zelfmoord1813.be/

de mobiele app BackUp, te downloaden via de App store of Google play (www.zelfmoord1813.be/BackUp)

om je weerbaarheid te versterken?

als volwassene: www.geluksdriehoek.be

als jongere: www.noknok.be

als 18-plusser: www.moodspace.be

www.warmewilliam.be

 

Wens je meer informatie over

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III (in voorbereiding)

www.zorg-en-gezondheid.be

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

www.vlesp.be

geestelijke gezondheid in Vlaanderen?

www.steunpuntgg.be