Persoonlijke hulp/Overheidsbeleid

Zoek je persoonlijke hulp

voor een anoniem gesprek of chat?

www.zelfmoord1813.be
www.awel.be

www.tele-onthaal.be

als ouder

​www.zelfmoord1813.be/ouders

als nabestaande?

www.werkgroepverder.be

na een suïcidepoging?

http://www.ontrackagain.be

wanneer je donkere gedachten hebt?

http://thinklife.zelfmoord1813.be/

de mobiele app BackUp, te downloaden via de App store of Google play (www.zelfmoord1813.be/BackUp)

om je weerbaarheid te versterken?

als volwassene: www.fitinjehoofd.be
als jongere: www.noknok.be

om te weten op welke signalen je moet letten?

www.4voor12.be

 

Wens je meer informatie over

het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020?

www.zorg-en-gezondheid.be

suïcidepreventie vanuit beleidsoogpunt?

www.vlesp.be (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie)

geestelijke gezondheid in Vlaanderen?

www.geestelijkgezondvlaanderen.be