x

PREDI nu: nieuwe interventies voor depressie bij jongeren............... 2012-2014

Wat

© Justin Ried, Flickr Creative Commons

Europees actie- en onderzoeksproject dat nieuwe interventies voor de preventie van depressie bij jongeren wil uittesten

Waarom

Om jongeren te bereiken moeten zelfhulpinstrumenten en hulpverlening afgestemd zijn op de leefwereld en de behoeften van jongeren.

Hoe

PREDI-NU staat voor Preventing Depression and Improving Awareness through Networking in the EU. Het project werd uitgevoerd door een netwerk van Europese experten in de preventie van depressie en suïcide. Het is onderdeel van de GavoorGeluk leerstoel ‘preventie van depressie en suïcide’ aan de KU Leuven.

PREDI-NU zoomt in op de behoeften van jongeren met een beginnende of milde depressie. Er wordt gezocht naar nieuwe methodieken en technologieën om jongeren te bereiken die via bestaande kanalen de weg naar hulp niet vinden. Dit gebeurt onder andere via het ontwikkelen van een online-zelfhulpinstrument in samenwerking met jongeren zelf, zodat het is afgestemd op hun leefwereld.

Het project wilde ook de deskundigheid verbeteren van professionals in het vroegtijdig herkennen en adequaat omgaan met symptomen van depressie. Het gaat onder anderen om huisartsen, leerkrachten, medewerkers van CLB, JAC en andere jeugdhulpverleners, maar ook mensen uit het jeugdwerk in de brede zin.

Het project liep tussen 2011 en 2014. Na de ontwikkeling van de interventies werd het uitgetest in 6 Europese landen: Duitsland, Estland, Hongarije, Ierland, Oostenrijk en Spanje. De ervaringen van deze pilootprojecten werden grondig geëvalueerd om te komen tot een model van goede praktijk dat verder geïmplementeerd kan worden in andere Europese landen.

LUCAS deed de evaluatie van de kwaliteit en de impact van het project en kreeg daarvoor de steun van het Fonds GavoorGeluk. De betrokkenheid van LUCAS in dit project heeft geleid tot verdere expertise in het domein van preventie van depressie bij jongeren en het werken met online-zelfhulpinstrumenten die ook in Vlaanderen kan worden toegepast.

Partners

LUCAS o.l.v. Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, GavoorGeluk, Europese Unie, internationale partners

Links

  • Dit project is afgerond.