x

Mindfulness 14-18: werkt mindfulness bij tieners?................ 2009-2011

Wat

Grootschalig trainingsprogramma en wetenschappelijk effectonderzoek dat aantoont dat mindfulness tieners preventief beschermt tegen stress en depressie

Waarom

Mindfulness is een vorm van therapie waarbij via meditatie geoefend wordt op ‘aandachtig zijn’. Depressie vindt immers vaak haar wortels in een neerwaartse spiraal van negatieve gevoelens en piekergedachten. Als een persoon deze gevoelens en gedachten sneller leert op te merken, kan er ingegrepen worden nog voordat de persoon in een depressie belandt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft al aangetoond dat mindfulnesstraining helpt bij het bestrijden van stress, chronische pijn, angst en depressie. Ook jongeren hebben steeds meer stress. Er is een toenemend besef dat stress en emoties al op jeugdige leeftijd aandacht verdienen. Dit kan onder andere door mindfulness een plaats te geven op school.

Hoe

Met de steun van GavoorGeluk onderzocht professor Filip Raes de mindfulnessmethode voor het eerst bij een grote groep jongeren in een Vlaamse schoolcontext. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen van het secundair onderwijs die in de klas een mindfulnesstraining volgen tot zes maanden later minder aanwijzingen van depressie, angst of stress rapporteren. Bovendien hebben ze ook minder kans op het ontwikkelen van uitgesproken klachten die kunnen wijzen op depressie.

Aan het onderzoek nam een vierhonderdtal leerlingen uit vijf middelbare scholen deel. Het gaat om leerlingen van het derde tot het zesde middelbaar. Ze werden opgesplitst in een testgroep en een controlegroep. De testgroep kreeg een mindfulnesstraining, de controlegroep niet. Beide groepen vulden bij aanvang een vragenlijst in die peilde naar klachten die kunnen wijzen op depressie, angst of stress. Ze vulden de lijst opnieuw in meteen na afloop van de training en zes maanden later.

Voor de start van de training had zowel de testgroep (21%) als de controlegroep (24%) een vergelijkbaar percentage leerlingen met aanwijzingen voor depressie. Na de mindfulnesstraining lag dit aantal in de testgroep beduidend lager: 15% tegenover 27% in de controlegroep. Dit verschil bleef na zes maanden: 16% tegenover 31%. Dit wijst erop dat mindfulness klachten gerelateerd aan depressie kan verminderen en dat de training beschermt tegen de ontwikkeling van dit soort klachten .

Partners

GavoorGeluk, Mindfulness vzw onder leiding van David Dewulf, Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie (KU Leuven) onder leiding van Prof. Dr. Filip Raes, vijf middelbare scholen

Links