x

Kiddyminds: mindfulness op de lagere school............... 2008-2010

Wat

Onderzoek naar de effectiviteit van mindfulness bij lagereschoolkinderen om hun veerkracht te vergroten

Waarom

Ook kinderen hebben meer af te rekenen met stress.  Via aandachtstraining leren ze hun gedachten en gevoelens beter te begrijpen en trainen ze vaardigheden om op een gezonde en verantwoorde manier te reageren. Het resultaat is dat ze zich niet langer laten meeslepen door negatieve gedachten, of laten beheersen door angst, boosheid, verdriet of andere ondermijnende gevoelens.

Hoe

Bij mindfulness of aandachtstraining leren mensen hun aandacht te richten op wat goed is in plaats van zich continu te verliezen in wat niet goed is. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mindfulnesstrainingen helpen bij stress, chronische pijn, angst en depressie. Er is een toenemende belangstelling voor en vraag naar de toepassingsmogelijkheden van mindfulness op school.

Dit onderzoek liet kinderen eenvoudige mindfulnessoefeningen doen. Het ging dan na of deze een positief effect hadden op de weerbaarheid  en de levenskwaliteit van kinderen op de lagere school; en of sleutelfiguren zoals ouders of leerkrachten veranderingen zagen in het gedrag van de kinderen of in hun schoolresultaten.

Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2009 en 2012. De resultaten werden bekendgemaakt via publicaties zoals Klasse en wetenschappelijke publicaties, via congresdeelnames en studiedagen. Na een eerste evaluatie werd onderzocht of het programma kan worden uitgebreid naar andere scholen en of mindfulness een onderdeel kan worden van de lerarenopleiding .

Partners

GavoorGeluk, Mindfulness vzw

Link

  • Het project is afgerond.
  • Lees het eindverslag hier