x

Habbekrats: jeugdwelzijnswerking doorgelicht............... 2012

Wat

Deze jeugdwelzijnswerking voor naschoolse warme opvang van kansarme jongeren is doorgelicht door LUCAS/KU Leuven; met de doorlichting is de werking van Habbekrats nog verbeterd

Waarom

Habbekrats, een welzijnswerking voor kansarme jongeren van 12 tot 25 jaar, probeert aan de hand van activiteiten jongeren op een vrijblijvende en toegankelijke manier nuttige vrijetijdsbesteding, hulpverlening en vorming aan te bieden. De bedoeling is om de jongeren weerbaarder te maken zodat ze ondanks hun achterstand in het leven toch hun weg vinden. Op dit moment telt Habbekrats elf huizen in Vlaanderen. Hun aanpak groeide uit de praktijk, maar er was behoefte aan een wetenschappelijke onderbouw.

Hoe

In het kader van de Leerstoel GavoorGeluk ‘preventie van depressie en suïcide’ aan de KU Leuven ondersteunde GavoorGeluk tussen 2011 en 2013 de evaluatie van Habbekrats door LUCAS, het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van de KU Leuven. LUCAS analyseerde zeven Habbekratswerkingen op hun efficiëntie.

Het eindrapport kreeg de titel ‘Meer dan een habbekrats’. LUCAS besluit dat Habbekrats een weldoordacht concept is en dus alle potentieel in zich heeft om effectief te zijn.  “Habbekrats integreert bijna alle bouwstenen van een goede jeugdwelzijnswerking in de interventietheorie en kan aldus een veelbelovend initiatief genoemd worden.”

“Bovendien tonen de cijfers, de interviews met de jeugdwerkers en de getuigenissen van de leden en ex-leden aan dat Habbekrats jaarlijks een groot aantal jongeren bereikt, veel van de vooropgestelde bouwstenen succesvol omzet in de dagelijkse praktijk en een belangrijke stempel drukt op het leven van kansarme jongeren.”

Volgens LUCAS verdient Habbekrats als goede praktijk erkenning en navolging. Het resultaat van de evaluatie is gebruikt om Habbekrats nog te verbeteren.

Partners

LUCAS, Prof. Dr. Chantal Van Audenhove, GavoorGeluk, Habbekrats

Links

*Dit project is afgesloten.