x

Leerstoel Mindmates KULeuven .............. 2019-2023

Wat

Psychische gezondheid van studenten bevorderen binnen en buiten de KU Leuven, via onderzoek naar herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten

Waarom

De studententijd is een sleutelperiode: autonomie en vrijheid, maar ook stress over de studie of over levenskeuzes. Studenten, zeker als ze al niet goed in hun vel zaten, zijn daardoor extra kwetsbaar voor depressie en suïcidale gedachten. GavoorGeluk steunt goede praktijken voor de preventie van stress, depressie en suïcide aan universiteiten en hogescholen.

Hoe

Het Fortune Fonds, opgericht door de KU Leuven en ondersteund door het Fonds GavoorGeluk, wenst de psychische gezondheid en persoonsvorming bij universiteitsstudenten te bevorderen door onderwijs en onderzoek naar het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten te ondersteunen. Daarnaast wil het preventief optreden door bij studenten een positieve psychische ingesteldheid te stimuleren. Dit project is een voortzetting van Fortune/MindMates 2014-2018.

In de periode 2018-2023 zal het dat doen aan de hand van acht opdrachten:
-studenten motiveren om de stap naar de hulpverlening te doen, en laagdrempelige en innovatieve kanalen voor hulpverlening voor studenten organiseren; het eerstejaarsonderzoek van de KU Leuven aanpassen om studenten met een laag en met een hoog risico op te sporen;
-de preventie aan de hand van MindMates structureel uitbouwen en de opleiding aan gatekeepers uitbreiden;
-de emotionele gezondheid van geneeskundestudenten en doctoraatsstudenten in kaart brengen en onderzoeken in welke mate ‘connectedness’ een beschermende rol speelt;
-best practices voor preventie van suïcide en emotionele problemen van MindMates bekendmaken bij een breder publiek;
-beschermende factoren bestuderen bij de overgang van het middelbaar naar het hoger onderwijs;
-de langdurige effecten van psychische problemen identificeren na de academische opleiding (bijvoorbeeld in relaties of op de arbeidsmarkt);
-uitbreiding van de goede praktijken van MindMates via website en zelftest;
-expertisecentrum over emotionele gezondheid en jongvolwassenheid om het beleid te ondersteunen.

Partners

GavoorGeluk, KU Leuven

Links

www.mindmates.be

Leerstoel opdracht