x

NokNok: oppeppers voor een tienerhoofd 2015

Wat

Ontwikkeling van een app om de veerkracht en het mentaal welbevinden van tieners te verbeteren

Waarom

Adolescentie is een kwetsbare periode van grote fysieke, emotionele, cognitieve en sociale veranderingen waarbij identiteitsontwikkeling, toenemende autonomie en uitbouwen van contacten met peers centraal staan. De meeste Vlaamse jongeren scoren goed op mentaal welbevinden.

Maar onze huidige levensstijl houdt ook risico’s in (stress, prestatiedruk, onvoldoende beweging, ongezonde voeding, veranderende gezinssituaties, minder sociaal contact, …). Jongeren gaan snel op zoek naar informatie via het internet en sociale media. Het is via die kanalen dat je hen moet bereiken.

Hoe

Fit in je Hoofd is de preventiecampagne waarmee de Vlaamse overheid de veerkracht van de Vlaming een zetje geeft. Het online-broertje dat hetzelfde doet voor jongeren heet NokNok. Met NokNok wil de Vlaamse overheid jongeren op een positieve manier aansporen om hulp te zoeken bij problemen en erover te praten, en ze helpen de juiste hulp te vinden.

Voor gedragsverandering bij adolescenten via het internet blijkt een combinatie van communicatie op maat, gebruik van incentives, reminders, en meerdere kanalen effectief. NokNok bestaat uit een website met informatie en tips op maat van jongeren, online-zelfeducatie, een Facebook community en groepsactiviteiten via inspiratielijsten boordevol tips.

De mobiele app voegt hier communicatie op maat en incentives aan toe. De NokNok-app geeft informatie op maat; hij is 24u op 24u beschikbaar, wat het bereik van de campagne aanzienlijk kan verhogen. 81% van de Vlaamse jongeren heeft namelijk een smartphone.

De website wil alle jongeren aanspreken, niet alleen jongeren met psychische problemen. Dus naast thema’s als angststoornissen of depressie vindt ook wie vragen heeft over seksualiteit of wie het moeilijk heeft met de echtscheiding van zijn ouders of gepest wordt op school, bij NokNok handvaten.

NokNok is een uitwerking van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en het Vlaams Jeugdbeleidsplan.

Hoe wel voelen onze jongeren zich in hun vel?
Op die vraag zoekt het grootschalige SIGMA-onderzoek van KU Leuven een antwoord. Van de zo’n 2.000 deelnemers tussen 12 en 16 jaar kampt meer dan de helft met psychologische klachten. Deze – meestal milde –  klachten verminderen als het sociale leven van de jongere verbetert. Oudere adolescenten worstelen meer met zichzelf dan jongere: vroeg ingrijpen en veerkrachtversterkend werken bij hen zijn nodig om latere problemen te voorkomen. En daarvoor is er NokNok: jongeren vinden er tips & tricks om aan hun mentaal bevinden te werken.

Partners

GavoorGeluk, VIGeZ, Formaat, Jeugdwerknet, Ambrassade, VVJ, Karuur, Wel Jong Niet Hetero, KAJ, Chiro Vlaanderen, Scouts en Gidsen Vlaanderen, Jeugd Rode Kruis, KSA, KSJ, VKSJ, KLJ, FOS open scouting, Platform Allochtone Jongeren, VAD, Sensoa, CPZ, KJT, Tele-Onthaal, Zorgnet Vlaanderen, FDGG, Domus Medica, VVGG, Vlaams Welzijnsverbond, Integrale Jeugdhulp, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, ISB, VSF, Kinderrechtencommissariaat, Gezinsbond, VVSG, jongerenafdelingen van de mutualiteiten, Uit de marge, In Petto, VSK, Klasse, CLB’s, LOGO’s.

Link

www.noknok.be