x

Bataljong| Tool inventarisatie lokaal vrijetijdsaanbod ...2023-2024

Wat houdt het project in? 

In samenwerking met een aantal geëngageerde lokale besturen wil Bataljong een tool uitwerken waarmee het lokale bestuur eigen diensten en externe organisaties bevraagt over de vrijetijdskansen die zij creëren in de gemeente. 

Waarom is het belangrijk? 

Om als gemeente vrijetijdskansen voor kinderen en jongeren te maximaliseren vanuit een regie insteek, hebben gemeenten nood aan een manier om samen met partners een overzicht te maken van welke vrijetijdskansen er in de gemeente bestaan. Een duidelijk zicht op die vrijetijdskansen zorgt ervoor dat blinde vlekken kunnen worden gedetecteerd en dat er door het lokaal bestuur kan worden ingezet op het maximaliseren van kansen voor kinderen om hun vrijetijd in te vullen zoals zij dat graag willen. 

Beoogde impact 

  • Gemeenten hebben een duidelijk zicht op welke vrijetijdskansen er bestaan voor kinderen en jongeren in de gemeente en wie deze kansen organiseert. Daardoor kunnen ze gemakkelijker inspelen op behoeften van kinderen en worden kansen gecreëerd om van externe organisatoren partners te maken die werken aan het beantwoorden van deze behoeften. 
  • Door het maken van een duidelijk overzicht hebben gemeenten ook de kans om deze te communiceren naar kinderen en jongeren, zodat zij zelf ook beter weten welke kansen op vrijetijdsbesteding er zijn in de gemeente.
  • Bij het uitrollen van het BOA-decreet geeft het overzicht het lokaal bestuur de mogelijkheid om te zoeken naar logische linken met het aanbod van de naschoolse opvang zodat kinderen vlotter aansluiting vinden op hobby's of kansen krijgen met nieuwe interesses. 

 

www.bataljong.be