x

100 best practices in youth suicide prevention............... 2008

Wat

© Illegalsocks, Flickr Creative Commons

Inventarisatie van programma's voor de preventie van depressie en suïcide.

Hoe

Buitenlandse goede praktijken voor de preventie van stress, depressie en suïcide zijn in 2008 gebundeld door Prof. Dr. Franz Baro in opdracht van GavoorGeluk.

De preventieprogramma's kenmerken zich door hun impact op de geestelijke gezondheid(szorg); hun bijdrage tot de preventie van depressie en suïcide; hun relevantie voor het beleid; het innovatieve en creatieve karakter ervan en het evenwicht tussen kosten en baten.

De bedoeling was om aan de hand van deze praktijkvoorbeelden de bestaande preventie in België efficiënter en effectiever te maken. 

Elk voorbeeld wordt kort toegelicht: programma, toepassing, evaluatie, verspreiding, vorming, richtlijnen en aanbevelingen, met daarnaast ook de contactinformatie voor wie meer wil weten over een praktijk.

Partners

GavoorGeluk, WHO Collaborating Centre for Mental Health Belgium (Prof. Em Dr Franz Baro)

Links

  • Dit project  is afgerond.
  • Een overzicht van de goede voorbeelden hier.