Over ons

Wat doet het Fonds?

In Vlaanderen stappen elk jaar 1.200 mensen uit het leven. Dat zijn er dubbel zoveel dan in Nederland. 12.000 mensen hebben een poging ondernomen, en bij vele anderen blijven suïcidale gedachten malen in het hoofd. Het zijn dramatische cijfers, waar het Fonds GavoorGeluk zich niet bij neerlegt.

GavoorGeluk wil depressie en suïcide in Vlaanderen helpen te voorkomen en zo bijdragen tot meer geluk in de samenleving. Het vraagt aandacht voor mensen met groeipijnen, in de eerste plaats jongeren. GavoorGeluk richt zich daarbij op universele of primaire preventie met focus op het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren..., het wil met andere woorden alle jongeren veerkrachtig maken.

 


Hoe doet het Fonds dat?

Het Fonds GavoorGeluk wil het verschil maken door de actoren op het terrein te ondersteunen en bijeen te brengen. Het Fonds inventariseert bestaande goede praktijken en ondersteunt nieuwe goede voorbeelden. Het laat wetenschappelijk onderzoeken of die voorbeelden werken en meten of ze effectief zijn. Voor geslaagde initiatieven zoekt het geëngageerde partners die ze willen toepassen in heel Vlaanderen en ze integreren in het beleid.

Zo kan het Fonds GavoorGeluk de invulling en de toepassing van het Vlaams Actieplan Suïcide Preventie en het beleid dat er uit voortvloeit, versnellen. Als lid van de Vlaamse Werkgroep Suïcide Preventie zit het Fonds mee aan het stuur. Deze publiek-private samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst tussen de Vlaamse regering en het Fonds GavoorGeluk.

Het is de ambitie van GavoorGeluk om verder te gaan dan suïcidepreventie en in te zetten op Geestelijke Gezondheidsbevordering van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Daartoe faciliteert het FGVG het Lerend Netwerk WarmeScholen.net en het Lerend Netwerk Warmestedenengemeenten.net, ondersteunt het de Vlaamse Campagne Warme William en zet het in op advocacy om de "sense of urgency" bij de publieke opinie en overheid aan te wakkeren. 

Zo heeft het Fonds de voorbije 5 jaar gemiddeld 1 mio € per jaar geïnvesteerd in preventie van depressie en suïcide en voorziet om dit de komende 5 jaar te verdubbelen in co-financiering met partners. 


Hoe is het Fonds ontstaan?

Twee ondernemers, twee vaders, twee kinderen die uit het leven zijn gestapt. Met het Fonds GavoorGeluk willen Jan Toye en Marc Vande Gucht doen voor anderen wat ze voor hun eigen kind niet meer kunnen doen: een warme samenleving creëren die rekening houdt met ieders kwetsbaarheid, en zo de vluchtweg van zelfdoding verspert. Ze richtten daarvoor in 2005 de vzw GavoorGeluk op.

Interviews met de stichters lezen? 

Via deze  link lees je alle interviews.

“We willen de portie geluk waar ieder recht op heeft zichtbaar maken, voor iedereen. De samenleving organiseert structureel te veel drempels voor jongeren om toegang te hebben tot hulp en zo te voorkomen dat ze uit de bocht gaan. Wij willen daar met het Fonds verandering in brengen. De weerbaarheid van jongeren verhogen is onze levensmissie geworden. We willen bijdragen aan het bruto nationaal geluk in de samenleving. Het doet pijn dat het niet gelukt voor Joke. Maar we kunnen een bijdrage leveren zodat het morgen – waar dan ook – een strohalm kan betekenen voor iemand anders. Dat is pure winst.”

Marc Vande Gucht, vader van Joke

“GavoorGeluk is therapie geweest, om in het reine te komen met mijn tekorten als vader. Een jonge dokter heeft me, vlak na de dood van Christoph, gezegd: je zult er lang over doen om te begrijpen hoe hij tot die daad is kunnen komen, maar de zoektocht zal je transformeren. GavoorGeluk is het resultaat van die reis. Op weg gaan naar geluk betekent: een goede start krijgen in het leven (basisbehoeften en kinderrechten), een veilige en verbonden plek vinden thuis, op school, in de vrije tijd en in je buurt, opgroeien in veerkracht, kwetsbaar mogen zijn en een luisterend oor vinden, aangemoedigd worden om  je talenten te ontdekken-ontwikkelen en passioneren, een eigen droom hebben, deze mogen nastreven en daarin zingeving vinden: Daar wil het Fonds toe bijdragen: Veerkrachtige Jongeren voor een Veerkrachtig Vlaanderen.

       Jan Toye, vader van Christoph

 


Tijdlijn


Down Under: een vader vertelt

Marc VandeGucht, een van de stichters van GavoorGeluk, heeft na de dood van zijn dochter Joke het boek Down Under geschreven, het verhaal van een meisje van twintig dat alles had om het te maken. Wanneer ze als uitwisselingsstudente naar Australië trekt, krijgt ze te kampen met barre depressieve momenten en twijfels over haar geaardheid. Wat al jaren onderhuids sluimerde komt tijdens haar verblijf daar tot uitbarsting. De grote steun van haar omgeving en de psychiatrische hulp kunnen geen redding brengen. Na haar terugkeer maakt ze een einde aan haar leven in een psychiatrische instelling.In Down Under breekt Marc Vande Gucht een lans voor een psychiatrisch systeem dat beter is aangepast aan de behoeften van patiënten met suïcidale neigingen. Het boek, dat in 2004 werd uitgegeven bij Lannoo Uitgeverij, is niet meer in druk. Vele bibliotheken hebben het nog wel in hun collectie.

 

In april 2019 bracht Marc vande Gucht zijn tweede boek uit: Alles blijft nazinderen - als je kind uit het leven stapt. Op deze pagina vindt u meer informatie.


Wie bestuurt het Fonds?

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Jan Toye,  stichter en voorzitter
  • Marc Vande Gucht, stichter en ondervoorzitter
  • Katrien Delhuvenne
  • Sam De Paepe
  • Jan Vandenwyngaerden
  • Diepensteyn nv, vertegenwoordigd door Bart Van Muylder

Het  Fonds wordt begeleid door het Coördinatiecomité WarmVlaanderen.net, Warmescholen.net, Warmestedenengemeenten.net, Warme William:


Strategisch kader voor beleidsvorming:
EU Foresight Mental Capital and Wellbeing

De strategische studie ‘Mental Capital and Wellbeing in de Europese Unie’ beschrijft de kernvoorwaarden opdat een individu zich volledig kan ontplooien, zichzelf kan realiseren en gelukkig zijn, en hoe de maatschappij zich daarop moet organiseren. De studie is de basis voor het overheidsbeleid in de Europese lidstaten. GavoorGeluk gebruikt de aangereikte handvaten om zijn beleid ter preventie van depressie en suïcide, te onderbouwen. Het kiest voor geestelijke gezondheidsbevordering als universele preventie met focus op het verminderen van de risicofactoren en het versterken van de beschermende factoren..