x

Leerstoel 'Jongerenmotivatie'...... 2023-2025

De Leerstoel Jongerenmotivatie (titularis Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste - UGent) beoogt de ontwikkeling, validatie en disseminatie van een motivatie- en welzijnsmonitor voor leerlingen en leraren secundair onderwijs alsook de ontwikkeling, validatie en disseminatie van on-line trainingsprogramma’s ter versterking van de veerkracht en motivatie van leerlingen secundair onderwijs te financieren.

 

Meer info kan je hier lezen.