x

'Lokaal Signaal'..... 2023-2026

Wat?

Het project "Lokaal Signaal" is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) in samenwerking met tien pilootgemeenten en relevante stakeholders. Het doel van het project is om IT-tools te ontwikkelen en procedures op te zetten voor het capteren van 'lokale signalen' door veldwerkers, met als uiteindelijke doel het verbeteren van het lokale sociaal beleid. Door de input van veldwerkers te gebruiken, wil men ervoor zorgen dat het beleid beter aansluit bij de noden van kwetsbare burgers.

Veldwerkers, zoals thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers en vrijwilligers bij voedselbedeling, komen dagelijks in contact met kwetsbare burgers. Vanuit hun functie of engagement zijn zij goed in staat om structurele sociale en maatschappelijke problemen te detecteren. Echter, op dit moment worden hun ervaringen en signalen onvoldoende systematisch ingezet als input voor het (lokaal) sociaal beleid. Het project "Lokaal Signaal" wil hier verandering in brengen.

Doelstellingen

Ontwikkelen van een digitale tool om de ervaringen van veldwerkers te capteren en te aggregeren.
Prioriteren van de gecapteerde signalen, zodat ze relevante input vormen voor het lokale sociaal beleid.
• Terugkerende persoons- en situatieoverstijgende problemen identificeren en omzetten in concrete acties.
Versterken van het lokaal sociaal beleid door nauwere betrokkenheid van veldwerkers en betere afstemming op de noden van kwetsbare burgers.

Doelgroep

In het kader van het capteren van beleidssignalen wordt er specifieke aandacht besteed aan jongeren als doelgroep. Het project erkent het belang van het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van het lokaal sociaal beleid en het begrijpen van hun specifieke noden en uitdagingen

Betrokken gemeenten-relevante stakeholders

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met tien lokale besturen: Berlaar, Bornem, Dendermonde, Eeklo, Gent, Kortrijk, Mortsel, Oud-Turnhout, Roeselare, Sint-Niklaas. Daarnaast worden ook relevante stakeholders betrokken, zoals Wijkgezondheidscentra, Vivel en ELZ Gent.

De piloot- en testfase van het project "Lokaal Signaal" zal plaatsvinden bij de lokale besturen van Kortrijk en Oud-Turnhout, met actieve betrokkenheid van de andere pilootgemeenten. Deze fase is essentieel om de effectiviteit van de digitale tool en het capteren van lokale signalen te evalueren en eventuele aanpassingen aan te brengen voor het project wordt uitgebreid naar andere lokale besturen.

Meer info over dit project vind je hier