Steun ons

Hoe kunt u ons steunen?

Het Fonds GavoorGeluk financiert projecten met de opbrengst van zijn eigen vermogen en door giften en sponsoring.

Hebt u vragen of wenst u nog meer informatie? Neem contact op met ons.


Ik wil een gift doen

Een gift van 40 euro aan GavoorGeluk noemen we een emotioneel aandeel. In tegenstelling tot andere aandelen garanderen we u een vast jaarlijks rendement: uw overtuiging bijgedragen te hebben tot meer bruto nationaal geluk in België.

 

Hoe een gift doen?

Giften voor GavoorGeluk kunt u storten op de rekening van de Vrienden van Fonds GavoorGeluk bij de Koning Boudewijnstichting, IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1. Graag deze gestructureerde mededeling gebruiken: ***014/0150/00035***.

Giften vanaf 40€ die worden overgemaakt aan de Koning Boudewijnstichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 % op het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Voor giften vanaf 40€ sturen we een fiscaal attest aan de degene die de storting doet.


Ik wil een GavoorGeluk feest

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk(sverjaardag), een pensioen of een verjaardag, kunt u uw familie of vrienden uitnodigen om een gift te doen aan GavoorGeluk, als cadeautje voor u.

Als u dit wenst, sturen we u na de festiviteiten een lijst van uw vrienden en kennissen die een schenking hebben gedaan. Neem in dat geval contact op met ons om een speciale referentie te vragen. Dan kunnen we u die lijst bezorgen.

Hoe moeten gasten een gift doen?

Giften voor GavoorGeluk kunnen gestort worden op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 – BIC: BPOTBEB1. Neem contact op met ons voor de correcte referentie die u kunt vermelden op uw uitnodiging.

Giften vanaf 40 euro op deze geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Voor giften vanaf 40€ sturen we een fiscaal attest aan de degene die de storting doet.


Ik wil iets organiseren voor GavoorGeluk

Wilt u het Fonds GavoorGeluk op een andere manier helpen? Gaat u een sportieve uitdaging aan en wilt u zich laten sponsoren voor GavoorGeluk? Wilt u geld inzamelen via een grandioos feest?

Let wel: de opbrengst van inzamelacties komt niet in aanmerking voor een fiscaal attest.


Ik wil als bedrijf steunen

Bedrijven willen zich steeds vaker engageren in het kader van hun beleid van corporate social responsability. Als onze missie en onze aanpak u genegen zijn, kan GavoorGeluk uw partner zijn.

Door de tegenwaarde van de druk- en verzendingskosten van nieuwjaarswenskaarten (met een minimum van 2.500€) te storten, wordt uw bedrijf partner van GavoorGeluk en/of bijzondere sponsor van een van de door GavoorGeluk gefinancierde projecten.

U verstuurt uw nieuwjaarswens  per mail  naar uw relaties met daarbij de vermelding  dat de tegenwaarde naar GavoorGeluk gaat. Op de website van GavoorGeluk zal uw bedrijf met logo vermeld staan als partner/sponsor.

Uw bedrijf is een structurele sponsor van GavoorGeluk vanaf een gift van 10.000€ per jaar.

Wilt u samen met ons uw maatschappelijke bewogenheid extra in de verf te zetten? Neem gerust contact op.


Ik wil een structurele partner worden

Wilt u samen met ons bouwen aan het verhaal van GavoorGeluk en dus ook meedenken over de manier waarop het Fonds Gavoor Geluk zijn steun aan de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen bepaalt? Neem dan contact op met ons.


Ik wil een schenking doen

U kunt ons steunen door middel van een schenking. Dit kan via een notariële akte (notariële schenking) of via eenvoudige overhandiging (handgift).

Meer informatie vindt u bij uw notaris of via ons. Neem gerust vrijblijvend contact op.


Ik wil het Fonds GavoorGeluk opnemen in mijn testament

U denkt na over uw erfenis. Over wat u ermee wilt en kunt doen. Want u wilt ook na uw dood nog iets betekenen. In uw testament kunt u goede doelen opnemen. Goede doelen die u raken en die u hard nodig hebben.

Sommige mensen willen dit genereuze gebaar stellen in de strijd tegen depressie en suïcide, omdat zij overtuigd zijn van het belang van wetenschappelijk onderbouwde preventieprogramma’s. U kunt ook GavoorGeluk tot erfgenaam maken. Wees ervan overtuigd dat wat nagelaten wordt, goed terechtkomt.

Wat kunt u doen?

▪Met een legaat maakt u een persoon of een organisatie tot erfgenaam van (een deel van) uw vermogen. Als u een goed doel wilt steunen, dan kunt u met een legaat voor uw overlijden vastleggen wat u wil nalaten. U doet dat via een testament. U kunt uw testament steeds herroepen.

Hierop dienen successierechten betaald te worden. Bij een nalatenschap aan een stichting zijn die beperkt.

▪ Met een duolegaat kunt u het voordeel van uw erfgenamen vergroten en een goed doel steunen. U laat dan een deel van uw vermogen na aan uw erfgenamen en een deel aan een goed doel zoals het Fonds GavoorGeluk. GavoorGeluk betaalt dan de successierechten, ook op het deel van de erfgenamen. Omdat goede doelen een sterk verlaagd tarief voor successierechten betalen, is het duolegaat voor alle partijen een interessante formule.

Voor meer informatie kunt u bij uw notaris terecht, maar ook wij kunnen u verder adviseren: neem gerust contact op met onze adviseurs van het Centrum voor Filantropie.