x

Welzijnsmonitor - Moodspace .........2023

Fonds GavoorGeluk tekende een samenwerkingsverband voor de verdere ontwikkeling van de Welzijnsmonitor en het platform Moodspace met SIHO (Steunpunt inclusief hoger onderwijs), UGENT en KU Leuven


Met de welzijnsmonitor willen we de geestelijke gezondheid, motivatie en veerkracht meten bij kinderen en jongeren.

Tot nu toe werden de studenten in de hogeronderwijsinstellingen systematisch bevraagd en werden daar aanbevelingen voor preventieve interventies aan gekoppeld op micro-, meso- en macroniveau. Ook werd ingezet op vroeginterventie. De bevraging wordt nu de komende jaren in fases doorgetrokken naar het leerplichtonderwijs (secundair en basisonderwijs vanaf 8 jaar).

Moodspace  is een plek voor studenten met betrouwbare info, tips en zelfhulp om emotionele problemen het hoofd te bieden en veerkrachtig te studeren.

Ook dit platform zal uitgebreid worden naar het leerplichtonderwijs. 

 

Deze projecten komen voort uit de leerstoel 'Jongerenmotivatie' met als titularis prof. Maarten Vansteenkiste (UGent) en de Leerstoel 'Mindmates' met als titularis Prof. Ronny Bruffaerts (KU Leuven), gefinancierd door Fonds GavoorGeluk.

Ook bij ons traject van Warme Scholen wordt de welzijnsmonitor ingezet ter validering van het project.

 

www.moodspace.be