x

ACT-preventie: algemene preventie op middelbare scholen................. 2015

Wat

©James Coller, Flickr Creative Commons

onderzoek naar de effectiviteit van algemene gezondheidspreventie op middelbare scholen aan de hand van het ACT (Acceptance & Commitment Therapy) model

Waarom

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde gedragstherapie die gebruikt wordt bij onder andere depressie en angst. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Zweden lopen preventieprogramma’s op basis van ACT, met goede resultaten. In Vlaanderen was CGG Dender & Waas een van de pioniers. Het onderzoek wilde nagaan of leerlingen na een lessenpakket preventie een hogere levenskwaliteit hadden en minder vermijdend door het leven gingen.

Hoe

ACT vertrekt van de vaststelling dat mensen proberen om de pijn die inherent is aan het leven te verdringen. Maar die vermijding lijkt een belangrijke factor te zijn in het ontwikkelen en in stand houden van psychologische problemen. De meest extreme vorm van deze vermijding is suïcide.

ACT leert mensen te accepteren dat het leven niet steeds van een leien dakje loopt. Je kunt een kwaliteitsvoller leven leiden als je, ondanks je problemen, toch energie kan steken in zaken die je belangrijk vindt.

Het onderzoek wilde nagaan of leerlingen na een lessenpakket preventie een hogere levenskwaliteit hebben en minder vermijdend door het leven gaan. Het project vond plaats tijdens drie schooljaren tussen 2011 en 2014.

Uit de evaluatie bleek dat er geen significante verschillen vast te stellen waren voor de groep die de therapie wel en de groep die ze niet kreeg. Verder onderzoek is nodig om te verklaren waarom dat zo was: speelt de schoolcontext een rol, het feit dat gekozen was voor een lightversie van het programma, dat het werd gegeven door leerkrachten die slechts een korte opleiding gekregen hadden? Dit is belangrijk om te begrijpen wat werkt bij preventie op school en wat hindert.

Partners

GavoorGeluk, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender en Vlaams-Brabant Oost, Preventiedienst van de stad Leuven en van Sint-Niklaas, Centrum voor Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie (KU Leuven), provincie Vlaams-Brabant

Links

  • Het project is afgesloten.
  • Een samenvatting van het  eindrapport leest u hier.