x

OverKop Gent: Huis voor Jongeren .......... >2019

Wat

Laagdrempelige plek waar jongeren vrij binnen en buiten lopen en terecht kunnen met hun vragen

Waarom

Jongeren vinden de drempel naar de hulpverlening vaak te hoog. Ze hebben behoefte aan een aangename plek waar ze kunnen binnenlopen wanneer ze een dip hebben. Een vlot bereikbare plek waar ze zich op hun gemak voelen, waar ze anderen ontmoeten, waar professionals hen doorverwijzen als dat nodig is. Zo kunnen eventuele problemen ook tijdig opgespoord worden.

Hoe

OverKop Gent is een van de vijf van deze huizen in Vlaanderen. De huizen zijn een initiatief van het Rode Neuzen Fonds. In het Gentse Huis voor Jongeren, in de Drabstraat 18, kunnen jongeren (tot 25 jaar) binnen en buiten lopen, chillen, activiteiten en ateliers meepikken.

Samen met de jongeren zorgt het team voor een toegankelijke plek , waar iedereen zich thuis kan voelen. Geen enkele vraag is te groot of te klein. Als ze de behoefte voelen, kunnen jongeren er een veilige plek vinden, waar ze zich even kunnen terugtrekken, een luisterend oor vinden en een beroep doen op professionele therapeutische hulp, zonder labels.

OverKop Gent is een van de acties van Warme Stad Gent. Met Warme Stad Gent wil het stadsbestuur samen met Logo Gezond+ en verschillende organisaties uit de sectoren W0elzijn, Vrije tijd, Onderwijs en met de steun van het Fonds GavoorGeluk inzetten op het mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren.

Partners

CAW - Jongeren Advies Centrum (JAC), CGG Eclips, Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG), TOPunt vzw, UZ Gent Kinder- en jeugdpsychiatrie, het Fonds GavoorGeluk, JES vzw, Stad Gent, met steun van het Rode Neuzen Fonds

Link

https://overkop.be/huizen/overkop-gent