x

Suïcidepreventieprogramma’s universiteiten en hogescholen ...................... 2009

Wat

© Gent Verkend, Flickr Creative Commons

Ontwikkeling van een preventieprogramma ‘Preventie van depressie en suïcide’ voor hogeschoolstudenten

Waarom

Hogescholen worden geconfronteerd met problemen van stress, depressie en suïcide bij studenten. Is het mogelijk om deze problemen te voorkomen?

Hoe

Creatie van een preventieprogramma gebaseerd op een selectie van ‘best practices’, in nauwe samenwerking met ankerpersonen in de Associatie, met experten en met beleidsverantwoordelijken, kaderend in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Het resultaat zijn meer dan 500 pagina's informatie, adviezen, richtlijnen en protocollen op het vlak van de preventie van stress, depressie en suïcide bij jongeren.

Partners

GavoorGeluk, Hogescholen Associatie KU Leuven, Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen

 

Link

Lees hier de geselecteerde goede praktijkvoorbeelden.