x

Online-forum voor nabestaanden............... 2010-2012

Wat

GavoorGeluk liet de effectiviteit onderzoeken van het lotgenotenforum voor nabestaanden, als aanvulling op professionele hulp voor de omgeving van een suïcidepleger.

Waarom

Een zelfdoding raakt ook de naaste familie en vrienden van de overledene. De verwerking is voor nabestaanden een langdurig en ingewikkeld proces, dat hen in een gevaarlijk isolement kan duwen. Onderzoek wijst uit dat zij een risicogroep zijn voor zelfdoding en behoefte hebben aan hulp voor hun specifieke vragen en problemen. Lotgenotencontact kan positieve gevolgen hebben voor de nabestaanden, vooral wanneer zij milde klachten hebben.

Hoe

De Werkgroep Verder heeft een lotgenotenforum op haar website. Met de steun van GavoorGeluk is tussen 2010 en 2013 onderzocht welke impact dit contact heeft op de deelnemers aan het forum. Het project past in de strategie van de Vlaamse overheid ter preventie van depressie en suïcide.

Omwille van het verhoogde risico om zelf psychosociale problemen te ontwikkelen zijn nabestaanden van zelfdoding als risicogroep opgenomen in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Werkgroep Verder coördineert de opvang en ondersteuning van nabestaanden.

Vooral op moeilijke dagen, zoals verjaardagen, vinden forumgebruikers er herkenning, steun en begrip. “Het delen van persoonlijke ervaringen is een effectieve manier van omgaan met rouw; het lijkt er op dat bezoekers de fora op een constructieve manier gebruiken,” stelt het onderzoek. “De fora kunnen daarom een goede aanvulling zijn op professionele hulp die nabestaanden geboden wordt.”

Het Forum wordt nu gemoderniseerd. Er zal een app komen door en voor lotgenoten, zonder directe monitoring, op basis van de principes van de positieve psychologie.

Partners

GavoorGeluk, Werkgroep Verder, Trimbos Instituut (Nederland)

Links

*Hier vindt u de publiekssamenvatting van het onderzoek.
*In Maatwerk verscheen in augustus 2015 een artikel over de rol die online-fora spelen voor nabestaanden.
*De lotgenotenfora zijn toegankelijk via www.werkgroepverder.be