Prijs Fonds GavoorGeluk

Boost voor innovatie

Met deze jaarlijkse prijs ter waarde van 10.000€ wil het Fonds GavoorGeluk vernieuwende initiatieven ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen aanmoedigen en ruimere bekendheid geven. De projecten kunnen een hefboom zijn voor verandering op grote maatschappelijke domeinen.

Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk, die de initiatiefnemers verder willen uitvoeren, verspreiden en/of wetenschappelijk valideren.

Gezien de intensiteit van de lopende projecten is er tijdelijk geen nieuwe oproep voor kandidaturen.


 

Laureaten

2016: film voor suïcidepreventietraining

Jongerenwerkers en hulpverleners die met jongeren werken weten niet altijd hoe in te spelen op suïcidaal gedrag. Met een nieuwe didactische film wil de CGG-SP, de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen, concrete handvaten meegeven. De didactische film ‘Ik zie het niet meer zitten’ bestaat uit vier gedramatiseerde case studies van telkens 20 minuten, met professionele acteurs, gedraaid door een professionele regisseur. Ze kriigen daarvoor de Prijs GavoorGeluk 2016.


2015: Olorin vzw

Onder het motto ‘give me a break’ produceren OLORIN vzw in samenwerking met 15.363 studenten van het UCLL (University College Leuven Limburg) enkele ‘eyecatchers’, audiovisuele bijdragen voor en door jongeren, voor de sociale media. Een speciale taskforce van laatstejaarsstudenten sociale re-adaptatiewetenschappen en sociaal werk (UCLL) zal via actieonderzoek bestuderen hoe de kwetsbaarste jongeren, bijvoorbeeld in instellingen, het best kunnen benaderd worden.

De eerste eyecatcher is een feit.


2014: Holebifoon

De zelfdodingscijfers bij jonge lesbische en bi-meisjes zijn dramatisch. Met de campagne ‘Ben je wel je selfie?’ wil de Holebifoon lesbische meisjes uit hun sociaal isolement halen en de weg wijzen naar de Holebifoon voor laagdrempelige opvang.


2013: High Five@School

Door in te zetten op sociale vaardigheden wil High Five @school de weerbaarheid van kinderen uit het basisonderwijs verhogen, zodat ze gezonde keuzes maken. Een initiatief van Logo Leieland Kortrijk, CLB Groeninghe, CGG Largo, CLB Manden en Leie, Stad Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, met de steun van Rotary Club Kortrijk Groeninghe en Rotary Club Kortrijk.


2012: Awel

Awel werkt aan preventie van depressie en zelfdoding door dagelijks via telefoon, chat, e-mail en forum gesprekken te voeren met kinderen en jongeren over deze thema’s. De Prijs GavoorGeluk bekroonde een onderzoek dat uitzoekt welke elementen werken in de aanpak van Awel.


2011: DAGG vzw

‘Verder leven na een poging’ van DAGG vzw is een psycho-educatieve brochure en website voor jonge suïcidepogers en hun familie. Jongeren, hun gezin en de ruimere leefwereld zoals de school weten vaak niet hoe het verder moet na een poging. De brochure en de website helpen hen op weg.

 


2010: Preventie 2.0 van CPZ

Preventie 2.0 van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding wil bezoekers van websites, blogs en fora sensibiliseren, de deskundigheid van professionele internetmoderatoren vergroten en suïcidale personen die online over zelfdoding praten snel laten doorstromen naar de Zelfmoordlijn Online.

 


2009: ‘Hip Happy’ van In Petto

De vzw In Petto – die nu deel uitmaakt van Jong & Van Zin – was met zijn actieprogramma ‘Hip Hip Happy’ de eerste laureaat. Het programma bestond uit een onderzoeksrapport over psychisch en lichamelijk welbevinden van jongeren, een jongerenmagazine dat het taboe rond depressie en suïcide openbrak, en een educatief project om het thema bespreekbaar te maken in groep.