x

Suïcidecijfers: waarom liggen de Vlaamse cijfers zo hoog? ..... 2009-2012

Wat

vergelijkend onderzoek naar suïcidecijfers in Vlaanderen, Wallonië en Nederland: een verklaring vanuit sociaal-cognitieve factoren en hulpzoekend gedrag

Waarom

Het aantal suïcides ligt in Vlaanderen twee keer zo hoog als in Nederland, terwijl de regio’s in andere opzichten erg op elkaar gelijken. Hoe kan dat verklaard worden?

Hoe

Dit project, een onderdeel van de GavoorGeluk leerstoel ‘preventie van depressie en suicide’ aan de KU Leuven, is een bevolkingsstudie van de regio’s in Vlaanderen, Wallonië en Nederland om het verband na te gaan tussen attitudes in de bevolking en de suïcidecijfers in de regio.

Uit het onderzoek, dat in 2011 werd uitgevoerd, bleek onder andere dat 14% van de Nederlanders zegt niet vertrouwd te zijn met eerstelijns geestelijke gezondheidszorg; in Vlaanderen is dat 40%. 70% van de Vlamingen ervaart in hun omgeving een negatieve houding tegenover mensen met psychische problemen. Nederlanders grijpen eerst naar psychotherapie, Vlamingen naar medicatie.

“Vlamingen hebben minder de neiging om open te zijn over hun problemen en kwetsbaarheden,” zegt onderzoeksleider Chantal Van Audenhove. “Er kleeft ook een stigma aan psychisch ziek zijn. Ze vragen daardoor moeilijker spontaan om hulp.” Uit het onderzoek blijkt ook dat de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen minder toegankelijk is. Er zijn lange wachtlijsten en psychotherapie wordt niet terugbetaald.

De bedoeling van het onderzoek was om inzichten te verwerven die de suïcidepreventie in Vlaanderen beter kunnen onderbouwen. “We zouden veel meer moeten inzetten op gezondheidspromotie,” zegt Van Audenhove. “Sneller inspelen op de veerkracht van mensen, hen leren om te gaan met tegenslagen en steun te zoeken.”

De resultaten van het onderzoek ‘Suïcide in Vlaanderen en Nederland. Een verklaring vanuit sociaal-cognitieve factoren en hulpzoekend gedrag’ werden gepubliceerd in twee internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Partners

LUCAS, GavoorGeluk, Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Vlaamse Gemeenschap Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Association Interrégionale de Guidance et de Santé, Waalse overheid

Links

  • Het project is afgerond.
  • De studie is hier te vinden.