x

Student in Warme Stad Gent .............. 2018-2024

Wat

Integraal beleid voor veerkracht en mentaal welzijn bij studenten

Waarom

De studententijd is een sleutelperiode: autonomie en vrijheid, maar ook stress over de studie of over levenskeuzes. Studenten, zeker als ze al niet goed in hun vel zaten, zijn daardoor extra kwetsbaar voor depressie en suïcidale gedachten. GavoorGeluk steunt goede praktijken voor de preventie van stress, depressie en suïcide aan universiteiten en hogescholen.

Hoe

De partners van dit consortium bundelen krachten, expertise en competenties om op een positieve, niet-stigmatiserende manier studenten te verbinden, te informeren en te adviseren. Drie dingen staan centraal: verbondenheid en ontmoeting; samenwerking voor betere preventie; en toeleiding naar hulp.

Logo Gezond + werkt een website voor de studenten uit met drie luiken: psycho-educatie om het taboe op psychische problemen te doorbreken; oplijsting van initiatieven en hulpverlening bij de onderwijsinstellingen en in de stad; een onlineplatform met een buddysysteem dat studenten wil aanmoedigen om samen te sporten, te koken, een koffie te drinken,... Een werkgroep zal goede praktijken uitwisselen.

Het project loopt van 2018 tot eind 2020. Het past in Warme Stad Gent, een pilootproject van het Fonds GavoorGeluk.

Partners

Stad Gent, Logo Gezond+, Fonds GavoorGeluk, Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, Odisee, Luca School of Arts

Links

www.contentingent.be

©PeterVermaercke/CreativeCommons/Flickr

©PeterVermaercke/CreativeCommons/Flickr