x

Leerstoel Hoogbegaafdheid in scholen UHasselt 2014-2017

Wat

Onderzoek naar de doeltreffendheid van een opleiding voor scholen en ouders voor een basisonderwijs aangepast aan de cognitieve en sociaal-emotionele behoeften van (hoog)begaafde kinderen

Waarom

(Hoog)begaafdheid wordt geassocieerd met ‘heel slim’ zijn en uitzonderlijke schoolresultaten. De werkelijkheid is anders. Vele (hoog)begaafden behalen  zelfs geen (universitair) diploma. Verveling, demotivatie en onderpresteren liggen vaak aan de basis. In een aantal gevallen raken kinderen in de knoei met zichzelf en hun omgeving. Zonder de juiste begeleiding kan hun situatie uitzichtloos worden.

Hoe

De leerstoel ‘hoogbegaafdheid’ van de Universiteit Hasselt start met een onderzoek naar de differentiële begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Het werkt daarvoor samen met Exentra, een kenniscentrum voor hoogbegaafdheid. Het onderzoeksproject loopt van 2014 tot 2018.

Exentra heeft namelijk een meerjarig opleidingstraject  gericht op de behoeften van hoogbegaafde kinderen, op basis van zijn ervaring met de individuele begeleiding van meer dan 6.000 hoogbegaafde jongeren en volwassenen. Het traject reikt tools en inzichten aan om schoolteams en ouders te helpen (hoog)begaafde kinderen te begeleiden in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Tijdens het opleidingstraject wordt via lezingen en coaching aangeleerd hoe sterke en hoogbegaafde kinderen kunnen worden herkend, hoe problemen eigen aan (hoog)begaafdheid kunnen worden gedetecteerd en hoe doeltreffende onderwijsaanpassingen voor deze kinderen kunnen worden geïnstalleerd.

Prof. dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra: “Dat onze begeleidingsmethode haar vruchten afwerpt, blijkt uit de praktijk. Alleen ontbreekt het ons vandaag aan cijfermatige onderbouw. Door onze werking wetenschappelijk in kaart te brengen, kunnen we onze resultaten vergelijken met die uit het buitenland en kunnen we gemakkelijker ‘best practices’ uitwisselen. Met een cijfermatige onderbouw kan de begeleidingsmethode bovendien sneller en preciezer verder worden uitgebouwd.”

Om dit in kaart te brengen werkt de UHasselt samen met scholengemeenschappen uit de omgeving van Oudenaarde, goed voor 5.400 leerlingen. Prof. dr. ir. Kathleen Venderickx: “In een termijn van drie jaar kan een school het volledige opleidingstraject doorlopen. Dat gaan we met het onderzoek wetenschappelijk in beeld brengen.” Er wordt ook een werkinstrument ontwikkeld waarmee leerkrachten de werkhouding van hoogbegaafde leerlingen op een kwalitatieve manier kunnen meten.

Partners

Universiteit Hasselt - Leerstoel Hoogbegaafdheid, Exentra vzw, GavoorGeluk, scholengemeenschappen KBO Oudenaarde, SG Kruizinga, SG Vlaamse Ardennen

Meer weten?

Het rapport kan u hier lezen.