x

Toverbos: kleuters leren omgaan met emoties............... >2010

Wat

©Frank Toussaint

Uitwerken van een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters te stimuleren

Waarom

Hoe kleuters zich emotioneel ontwikkelen bepaalt mee hoe ze later in het leven staan. Toverbos is een methode om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren en vroegtijdig sociaal-emotionele problemen en stoornissen op te sporen. Ze is uitgewerkt door de dienst Kinderpsychiatrie van het UZ Leuven, onder begeleiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens.

Hoe

Toverbos creëert een omgeving waarin kinderen via vrij spel hun emoties beleven en uiten, er leren constructief mee om te gaan en oplossingen te vinden voor problemen. De kleuters kruipen in de huid van een zelfgekozen dier en bepalen wat en met wie ze spelen. De leerkracht observeert als Grote Vogel, speelt mee en begeleidt.

Het handboek ‘Emoties in de kleuterklas – oefenen met de methode van het Toverbos’ is het resultaat van dit traject. De trainingsmodule voor het Toverbos maakt nu deel uit van de lerarenopleiding van Odisee Hogeschool in Brussel. Odisee biedt ook trainingen aan voor kleuterbegeleiders die al aan de slag zijn.

“Ik gebruik Toverbos om kinderen te leren voor zichzelf en voor de kinderen in de klas duidelijk te maken wat ze voelen en denken en waar ze mee zitten. De kracht van Toverbos zijn de poppen. De pop spreekt voor hen, daardoor durven ze meer te zeggen. Verlegen kinderen die in de klas weinig initiatief nemen, bloeien open. Het helpt kleuters creatief denken en problemen oplossen.” Sven De Jongh, kleuterleider

Partners

Dienst Kinderpsychiatrie van UZ Leuven, GaVoorGeluk, Odisee Hogeschool

Concreet

Tijdens een tweedaagse vorming worden het kader, de structuur en de effecten van het werken met Het Toverbos voorgesteld aan de hand van casussen en videofragmenten. De cursisten gaan ook zelf aan de slag via rollenspel.

Na de tweedaagse vorming proberen de cursisten de methode in een tiental sessies zelf uit in de kleuterklas. Tussendoor worden supervisiemomenten georganiseerd om de praktijkervaringen in groep te delen en indien nodig bij te sturen. De supervisie gebeurt aan de hand van reflectieverslagen, zelf gemaakt filmmateriaal en casusbesprekingen.

Concreet ziet het opleidingstraject er als volgt uit:
▪ 1 Lesdag (theorie) van 6u
▪ 1 Lesdag (theorie) van 4u
▪ 10 oefensessies van 1u
▪ 3 Supervisies van telkens 3u
▪ 1 Terugkomdag van 3u

De kostprijs voor het volledige traject bedraagt 320€ per persoon. Dit omvat:
o Docentenkost (alle sessies worden gegeven door 2 docenten)
o Catering:
▪ Drankje tijdens de lesdagen
▪ Broodje tijdens de eerste lesdag
▪ Receptie bij de laatste lesdag
o Materiaal
▪ Handboek (19,99€)
▪ Prints

Daarnaast kan de box met handpoppen aangekocht worden. De kost per box bedraagt 345€.

Voor inlichtingen kan je steeds terecht bij
Laura Demunter – medewerker groepscentrum permanente vorming Odisee
Els Mertens – opleidingshoofd Bachelor Kleuteronderwijs Odisee Brussel

Links

*Het boek ‘Emoties in de kleuterklas – oefenen met de methode van het Toverbos’ is te verkrijgen via Lannoo hier.

*Video: Toverbos uitgetest in de kleuterklas: hier.