x

Leerstoel Elk kind goed in zijn vel KULeuven ............ 2015-2018

Wat

©Frank Toussaint

Praktijkmodel ontwikkelen dat op aantoonbare wijze helpt om emotionele problemen bij kinderen te voorkomen.

Waarom

Ons onderwijs legt sterk de nadruk op cognitieve ontwikkeling. Maar zitten al die kinderen ook goed in hun vel? Nochtans is dit van gigantisch belang voor hun toekomst: hebben ze zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, weerbaarheid, emotioneel evenwicht?

Dit project richt zich tot de basisschool, een leeftijdsfase waarin de (emotionele) ontwikkeling ingrijpend kan beïnvloed worden en de inspanningen voor preventie dan ook het grootste effect hebben. Het is een fase waarin het fundament van de persoon wordt gelegd.

Hoe

De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind is het uitgangspunt van het project Elk kind goed in zijn vel. Het doel is om samen met en voor basisscholen een praktijkmodel te ontwikkelen, dat op aantoonbare wijze helpt om emotionele problemen bij kinderen – en bijgevolg volwassenen – te voorkomen. GavoorGeluk richtte hiervoor de Leerstoel ‘Elk kind goed in zijn vel’ op aan de KU Leuven.

Wanneer zit een kind goed in zijn vel? Als zijn basisbehoefte aan erkenning, affectie, veiligheid en duidelijkheid is vervuld en het in de klas zijn natuurlijke drang naar ontdekken kan uitleven. In de klas wordt hiervoor met behulp van een digitaal volgsysteem periodiek gepeild naar twee indicatoren: welbevinden en betrokkenheid.

Scoort een kind onder een bepaalde grens, dan is dat voor de leerkracht het signaal dat er moet ingegrepen worden. Verschillende modules in het volgsysteem helpen leerkracht en teams te achterhalen waarom het met een kind niet goed gaat. Deze analyse leidt naar interventies, waarvoor een databank van meer dan 350 mogelijke acties inspiratie biedt.

“Mensen voelen intuïtief hoe belangrijk het is om een weerbaar kind te hebben dat niet meteen uit het lood geslagen wordt door de uitdagingen en tegenslagen van het leven,” zegt onderzoeksleider Ferre Laevers. “In de feiten staat sociaal-emotionele ontwikkeling vaak pas op de agenda als het te laat is. Wij willen ook ouders uitnodigen om het welbevinden en de betrokkenheid van hun kind als richtsnoer te nemen. Ze zijn de beste indicatie van het feit dat hun kind thuis en op school goed gedijt.”

Vanaf het schooljaar 2015-2016 krijgen vier scholen de kans om met dit project uit te groeien tot een warme school. Het loopt over twee schooljaren. Een ervaren coach begeleidt het hele schoolteam gedurende het hele traject. Alle praktijkervaringen worden meegenomen voor de uitwerking van een ondersteuningspakket voor het hele onderwijsveld.

Partners

GavoorGeluk, Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) o.l.v. Professor Ferre Laevers

 

Voortgangrapporten

Voortgangrapport februari 2016

Voortgangrapport december 2016