Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen. We willen alle jongeren veerkrachtig maken (universele preventie), nieuwe goede praktijken helpen te creëren en bestaande ‘evidence based’ maken. Ons kader is het Vlaams Actieplan Suïcide Preventie en Geestelijke Gezondheidsbevordering.

Fonds GavoorGeluk in cijfers

7.500.000€ geïnvesteerd in preventie; 30 projecten gesteund; 5 leerstoelen; en 10 laureaten Prijs GavoorGeluk

persoonlijke hulp