Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor de preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen. Het Fonds ontwikkelt daartoe , in samenwerking met partners in het veld, academici en de overheid een breed kader voor bevordering van veerkracht en geestelijke gezondheid. 

Fonds GavoorGeluk in cijfers

8.500.000€ geïnvesteerd in preventie; 30 projecten gesteund; 5 leerstoelen; en 10 laureaten Prijs GavoorGeluk

persoonlijke hulp