Het Fonds GavoorGeluk ijvert voor de preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen. We willen alle jongeren veerkrachtig maken (universele preventie), nieuwe goede praktijken helpen te creëren en bestaande ‘evidence based’ maken. Ons kader is het Vlaams Actieplan Suïcide Preventie.

Nieuws

Website biedt houvast aan ouders met een kind dat aan zelfdoding denkt

meer weten

Fonds GavoorGeluk in cijfers

4.000.000€ geïnvesteerd in preventie; 30 projecten gesteund; 5 leerstoelen; en 9 laureaten Prijs GavoorGeluk

persoonlijke hulp