Warme School

www.warmescholen.net

Of een kind geestelijk gezond is in de kindertijd, bepaalt mee of het later een goed leven kan leiden. De meeste Vlaamse kinderen voelen zich goed. Maar er loeren risico’s om de hoek: stress, prestatiedruk, te weinig beweging, fastfood, veranderende gezinnen, sociale media.

Met vroege interventies om hun mentale gezondheid te bevorderen, kunnen we kinderen helpen open te bloeien. Want net op de lagere-schoolleeftijd zijn ze als sponzen, die sociale en andere vaardigheden en kennis opslorpen.

De adolescentie is dan weer een tijd van grote veranderingen. Jongeren beginnen de vleugels uit te slaan en hun weg te zoeken. Het is een kwetsbare periode waarin ze hun identiteit ontwikkelen en andere jongeren hun belangrijkste spiegel zijn.

We willen onze kinderen en jongeren wapenen tegen mogelijk moeilijke momenten, door ze bewust te maken van het belang van een goede geestelijk gezondheid, door ze duidelijk te maken dat ze zelf hun veerkracht kunnen versterken en door ze daarvoor handvaten aan te reiken.

Projectfase I: 2018-2020

WARME SCHOOL:

EEN VEILIGE PLEK VOOR ALLE KINDEREN

In vijf Vlaamse steden (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk) zullen in totaal tien lerende netwerken worden opgezet waarbinnen telkens 4-5 scholen (basis en secundair) worden begeleid naar een warme school.

Een Warme School is een plaats waar leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers betrokken zijn. De schoolomgeving daagt iedereen uit om het beste van zichzelf te geven en geboeid aan de slag te gaan. Het project voorziet in een leerlingenvolgsysteem om het welbevinden en de betrokkenheid continu te meten en op te volgen. Leerkrachten worden begeleid en krijgen praktische tips om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn. “Welbevinden én hoge ambities nastreven: dat is wat Warme Scholen op een slimme en doordachte manier doen. Alleen zo haal je het beste uit elke leerling en geef je schoolteams energie”, vat Gie Deboutte (partner Tenz) het samen.

Lees alle info hier


Projectfase II: 2021-...

WARMESCHOLEN.NET 

Een consortium van 7 exemplarische warme scholen die reeds de transitie ondergingen en samen in een lerend netwerk de methodiek van Warme School verder ontwikkelen, willen ook andere scholen inspireren, ondersteunen in de transitie en verbinden met elkaar in lerende netwerken.

Op het leerplatform www.warmescholen.net zijn alle bouwstenen van een warme school verzameld, met daaronder de stapstenen en instrumenten om zelfstandig aan de slag te gaan met dit traject. 

Alle info over deze 2de projectfase vind je hier