Twee vaders na de zelfdoding van hun kind

In januari 2013 zette Humo een van de onderzoeksprojecten die steun kregen van het Fonds GavoorGeluk, over mindfulness in de klas, in de kijker. De bijdrage was vergezeld van interviews met de stichters van GavoorGeluk, Jan Toye en Marc Vande Gucht.

Lees het hier.