Prijs GavoorGeluk 2016 voor film voor suïcidepreventietraining

Jongerenwerkers en hulpverleners die met jongeren werken weten niet altijd goed hoe in te spelen op suïcidaal gedrag. Met een nieuwe didactische film wil de CGG-SP concrete handvaten meegeven. Ze kriigen daarvoor de Prijs GavoorGeluk 2016.

Sleutelfiguren voor jongeren

CGG-SP is de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen. Ze bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen en richt zich tot alle belangrijke intermediairen inzake suïcidepreventie. De werking traint jaarlijks gemiddeld 3.000 jeugdwerkers, hulpverleners en andere sleutelfiguren in de leefwereld van jongeren over hoe signalen te herkennen bij jongeren die kampen met suïcidegedachten.

Laagdrempelig

“Er was dringend behoefte aan nieuw didactisch filmmateriaal,” zegt Jo Tambuyzer van CGG-SP. “En hoewel we veel en graag werken met rollenspelen, zijn filmpjes een goede aanvulling: ze zijn laagdrempeliger en zetten minder druk op cursisten. Ze kunnen de technieken nadien rustig oefenen.” De didactische film ‘Ik zie het niet meer zitten’ bestaat uit vier gedramatiseerde case studies van telkens 20 minuten, met professionele acteurs, gedraaid door een professionele regisseur.

Handvaten

De filmpjes vergroten de kennis over en het inzicht in suïcidaal gedrag.“Ze geven cursisten concrete handvaten voor hun eigen werk en illustreren vaardigheden zoals risico-inschatting en bespreking van suïcidaliteit. Ze geven een realistisch beeld van wat te verwachten.” Op termijn zullen ze worden verwerkt in een e-learning module over suïcidepreventie.

Voorproefje

De filmpjes moeten eind 2017 rond zijn. Deze website zal tegen dan een voorproefje geven. Het Vaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) zal aan de hand van een wetenschappelijk ontwikkelde evaluatietool de bruikbaarheid van de film evalueren.