Prijs Fonds GavoorGeluk

Het Fonds GavoorGeluk wil actief bijdragen tot de universele preventie van depressie en suïcide in Vlaanderen en dus tot meer mentaal welbevinden en geluk in de samenleving. GavoorGeluk heeft daarbij vooral aandacht voor de omkadering van kinderen en jongeren met groeipijnen, van 0 tot 24 jaar. 

Door zijn jaarlijkse Prijs ter waarde van 10.000 euro uit te reiken, wil het Fonds innovatieve implementatieprojecten aanmoedigen en onder de publieke belangstelling en deze van de overheid brengen. Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk die daar een vervolg aan wil geven onder de vorm van implementatie, disseminatie en/ of wetenschappelijke validatie.

Organisaties kunnen nu een innovatief implementatieproject rond bovenvermeld thema indienen via onderstaand kandidaatsdossier.

Lees aandachtig de selectiecriteria en het reglement.

Voor wie?
Organisaties die een project rond preventie van depressie en suïcide ontwikkeld hebben, willen implementeren of verder verspreiden en dit al wetenschappelijk hebben gevalideerd of wensen te valideren. De kandidaat moet een Belgische rechtspersoon of feitelijke vereniging zijn en de verantwoordelijke voor het project.

Voor meer informatie, voor de selectiecriteria of om online een dossier in te dienen kan je hier terecht. Indienen kan tot en met 12 september 2018.