OverKop Gent: een warme plek voor jongeren

Op woensdag 7 februari 2018 heeft OverKop Gent, het Gentse Huis voor Jongeren, de deuren geopend. Het is een huis waar jongeren (tot 25 jaar) kunnen binnen en buiten lopen, chillen, activiteiten meepikken, en ook een luisterend oor en professionele hulp vinden. Sinds 2014 slaan diverse partners de handen in elkaar om dit laagdrempelige huis te realiseren in verschillende Vlaamse steden, met de steun van de Rode Neuzen actie van VTM en Q-music. OverKop Gent is een unieke samenwerking, waarin ook het Fonds GavoorGeluk een van de partners is.

Een open huis voor jongeren

OverKop Gent moet een open huis worden, een plek waar jongeren vrij kunnen binnen en buiten lopen en waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Samen met de jongeren zorgt het team voor een toegankelijke plek , waar iedereen zich thuis kan voelen. Geen enkele vraag is te groot of te klein. In het huis zal ook plaats zijn voor activiteiten en ateliers. En het is tegelijkertijd een veilige plek, waar jongeren zich even kunnen terugtrekken, een luisterend oor vinden en een beroep doen op professionele therapeutische hulp, zonder labels.

Een uniek partnerschap

OverKop Gent is een unieke samenwerking tussen het CAW - Jongeren Advies Centrum (JAC), CGG Eclips, het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (RCGG), TOPunt vzw, UZ kinder- en jeugdpsychiatrie, het Fonds GavoorGeluk en JES vzw en met steun van het Rode Neuzenfonds. Al deze organisaties bundelen de krachten om op een vernieuwende, unieke manier beter samen te werken. Ook Stad Gent is hierin partner. De Dienst Welzijn en Gelijke Kansen ondersteunt het project van bij het begin en levert extra mankracht, onder meer via Warme Stad Gent. Ook de jeugddienst voorziet in financiële en andere ondersteuning voor het aspect vrije tijd bij Overkop Gent.

Warme Stad Gent

OverKop Gent is een van de acties van Warme Stad Gent. Met Warme Stad Gent wil het stadsbestuur samen met Logo Gezond+ en verschillende organisaties uit de sectoren welzijn, vrije tijd, onderwijs en met de steun van het Fonds GavoorGeluk inzetten op het mentaal welbevinden en veerkracht van kinderen en jongeren. Lees hier meer over de acties van Warme Stad Gent.