Oproep Prijs GavoorGeluk tot 11 september

Met deze jaarlijkse prijs ter waarde van 10.000€ wil het Fonds GavoorGeluk vernieuwende initiatieven ter preventie van depressie en suïcide bij jongeren in Vlaanderen aanmoedigen en ruimere bekendheid geven. De projecten kunnen een hefboom zijn voor verandering op grote maatschappelijke domeinen.
Aan de projecten moet een wetenschappelijk effectiviteitsonderzoek verbonden (geweest) zijn: de Prijs wil immers erkenning geven aan een reeds opgebouwde goede praktijk, die de initiatiefnemers verder willen uitvoeren, verspreiden en/of wetenschappelijk valideren.
De oproep voor kandidaturen voor de Prijs GavoorGeluk loopt nu, tot 11 september 2017. Organisaties kunnen via de website van de Koning Boudewijnstichting een project indienen. De selectiecriteria en het reglement vindt u ook terug op die oproeppagina.