MindMates: psychisch welzijn van studenten verbeteren

Duizenden studenten zijn deze week in Vlaanderen aan het nieuwe academiejaar begonnen. De studententijd is een periode van vrijheid en zelfontdekking, maar ook van stress over studie en levenkeuzes. Jongeren, zeker als ze al niet goed in hun vel zaten, zijn dan extra kwetsbaar voor depressie en suïcidale gedachten. MindMates, een project aan de KU Leuven dat gesteund wordt door het Fonds GavoorGeluk, coacht studenten om zichzelf en hun medestudenten gezond te houden.

Lees in deze bijdrage in Blikveld van de Koning Boudewijnstichting meer over MindMates.