Houvast voor als je kind aan zelfdoding denkt

Ouders met een kind dat gedachten aan zelfdoding heeft, zijn op zoek naar houvast. Ze willen het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. De nieuwe website www.zelfmoord1813/ouders, die er kwam op basis van gesprekken met ouders, wil ze dit bieden.

Focus op kind, gezin en ouders

De website wil ouders handvaten geven om met de suïcidale gedachten van hun kind om te gaan en het kind te ondersteunen. Er zijn drie luiken, zegt Alexandre Reynders van Odisee – Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen. “Een eerste luik draait rond het kind: waar komen die gedachten vandaan, hoe maak je dat bespreekbaar? Het tweede behandelt de impact op het gezin. Het derde luik focust op de impact op de ouders, helpt ze hulp vinden voor zichzelf, en geeft tips over communicatie en opvoeding.”

Verbindende communicatie

“Deze ouders staan enorm onder druk,” zegt Reynders. “De communicatie verloopt vaak moeizaam, er kunnen zware conflicten zijn. Het is belangrijk om deze ouders te helpen om met hun kind in gesprek te gaan, hun eigen gevoelens te benoemen, hun grenzen aan te geven en te communiceren op een verbindende manier, zodat geen van beiden zich in het defensief gedrukt voelt.”

Gebaseerd op ervaring van ouders

Voor de samenstelling van de website baseerde Alexandre Reynders zich op zijn onderzoek, waarvoor hij 25 ouders van kinderen die een suïcidepoging deden, ondervroeg. In dat onderzoek peilde hij naar de behoeften van deze ouders, hoe zij dat beleefd hebben, wat hen geholpen heeft. Die ervaringen zijn verwerkt op de website. In de rubrieken zijn citaten en (video)getuigenissen te vinden van ouders die een kind hebben dat een suïcidepoging heeft gedaan of dat gedachten aan zelfdoding heeft.

Herkenning en erkenning

De website heeft er op gelet dat de avatars (de anonieme personages die gecreëerd zijn op basis van de gesprekken met de ouders) divers zijn samengesteld, naar gezinsvorm, etnisch-culturele achtergrond, seksuele geaardheid, onderliggende problemen,… “Ouders zoeken herkenning, erkenning ook van het feit dat ze een moeilijke situatie beleven, en bevestiging dat zij het niet altijd mogelijk om perfect te reageren in zo’n situatie.”

Opgeheven vingertje vermijden

Reynders waakte er mee over dat de website de juiste toon meekreeg. De ouders van deze kinderen kampen vaak met schuldgevoelens, met schaamte of met het gevoel dat ze als ouder tekortgeschoten zijn. “Bij de tips benadrukken we daarom dat ouders moeten durven vertrouwen op hun intuïtie, dat ze als ouders al veel bereikt hebben, dat het niet betekent dat ze niet goed bezig zijn als ze sommige van de tips die we geven nog niet toepasten, dat dit voor iedereen een zoektocht is. We willen vermijden dat ouders zich met de vinger gewezen voelen.”

Hulpverleners aan boord

De website is voor iedereen toegankelijk. Reynders plant daarnaast vormingen voor hulpverleners. “De signalen die ouders geven, via het onderzoek en via de website, zijn ook belangrijk voor hulpverleners, want ouders zijn een bondgenoot. Ouders moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. Erkenning van hun gevoelens, van het feit dat zij het ook moeilijk hebben, kan wonderen doen.”

www.zelfmoord1813.be/ouders