Hoe ouders beter ondersteunen?

Ouders van suïcidepogers blijven vaak in de kou staan

Ouders met een kind dat een suïcidepoging heeft gedaan, weten zich vaak geen weg. Alexandre Reynders van Odisee-Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen onderzoekt hoe we deze ouders beter kunnen ondersteunen.

Nooit meer gerust

“De suïcidepoging van een jongere heeft een grote impact op zijn gezin,” zegt onderzoeker Alexandre Reynders, wiens doctoraatsonderzoek over suïcidecijfers in Vlaanderen en Nederland steun kreeg van het Fonds GavoorGeluk. Ouders vinden het moeilijk om met hun kind te praten over wat er is gebeurd of over suïcidale gedachten. “Ze weten niet wat wel of niet mogen zeggen. Ze vrezen bepaald gedrag te triggeren. Ze zijn niet meer gerust, ze durven het huis niet uit, bang dat het kind iets zal doen. Ze kunnen in een isolement belanden.”

Kwetsbare ouders

De voortdurende gesprekken over de dood kunnen ook hen meesleuren in een neerwaartse spiraal. De problemen met het suïcidale kind en de voortdurende onzekerheid over hoe het verder moet, kunnen een zware druk zetten op de relatie. “Ouders worden heel kwetsbaar. Veel aandacht gaat naar het kind in crisis. Als er andere kinderen zijn, kunnen die daar mentaal de gevolgen van dragen, en bijvoorbeeld zelf ook moeilijk gedrag gaan stellen, tot en met zelf een suïcidepoging ondernemen.”

Beschermende factor

Ondanks die zware belasting van gezinnen blijven ouders van kinderen met suïcidale gedachten of kinderen die een suïcidepoging hebben ondernomen vaak in de kou staan, zo stelde Reynders vast in de literatuur. Het gaat wel over hen als de risicofactoren ter sprake komen, maar weinig over hoe ze hun kind kunnen ondersteunen en een beschermende factor kunnen zijn. “In het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie is daar wel aandacht voor maar tot voor dit onderzoek was er nog geen specifieke actie ondernomen.”

Verwachtingen

Met het onderzoek wil Reynders daar verandering in brengen. “Er is een kwalitatief luik, waarbij we peilen naar de behoeften en verwachtingen van ouders met een kind dat gedachten aan zelfdoding heeft of dat een suïcidepoging ondernomen heeft. We hebben nu 23 interviews gedaan, we willen er 30 doen.”

Laagdrempelige steun

Het tweede luik van het onderzoek is de uitwerking van een laagdrempelig instrument om ouders te ondersteunen. “Welke vorm dat zal aannemen, zal mee afhangen van de resultaten van het eerste deel van het onderzoek.” Dit onderzoek verloopt in samenwerking met het VLESP, Zelfmoord 1813, Expoo, Zorg voor Suïcidepogers en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie.

Alexandre Reynders zoekt nog ouders met een kind dat suïcidale gedachten heeft en een suïcidepoging heeft gedaan en die willen meewerken aan het onderzoek. Op www.hig.be vind je meer informatie en een filmpje dat het onderzoek voorstelt. Je kunt je online aanmelden of contact opnemen met Alexandre Reynders via mail of op 0477 62 40 16.