Game om jongeren signalen van depressie te leren herkennen

Depressie bespreekbaar maken bij jongeren is niet makkelijk, maar wel cruciaal. Depressie kan een voorloper zijn van suïcide. IJsfontein ontwikkelt in samenwerking met het Trimbos-instituut een game die jongeren leert signalen van depressie bij zichzelf en anderen te herkennen. 

IJsfontein is expert in interactieve communicatie en heeft een subsidie gekregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om een game te ontwikkelen rondom het bespreekbaar maken van depressie bij jongeren. IJsfontein werkt hierin samen met het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen is tevens betrokken.

Symptomen herkennen

“De game wil jongeren leren hoe ze symptomen van depressie kunnen herkennen, wat ze zelf kunnen doen en benadrukt dat ze ook de hulp van een volwassene moeten zoeken,” zegt onderzoekster Anouk Tuijnman. “Jongeren die dit onderling bespreken houden het te vaak bij zich. We willen jongeren leren dat naar een volwassene of professional gaan het beste advies is als ze willen helpen.”

Impliciet leren

De gamers moeten in het spel een meisje met depressieve gevoelens helpen. Aan de hand van de game leren ze de symptomen van een depressie te herkennen, en zien ze welke acties helpen en welke niet. “Ze leren dus impliciet technieken en strategieën die werken, in plaats van dit via een educatiesessie mee te krijgen.”

Inspiratie uit Australië

De makers haalden de mosterd bij de “Teen Mental Health First Aid” training uit Australië, een training die jongeren helpt signalen te herkennen en adequaat eerste hulp te bieden. Ze krijgen informatie over hoe ze de jongere met depressieve gedachten kunnen ondersteunen en proberen stigma te verlagen door het thema bespreekbaar te maken.

Prototype tegen de zomer

De bedoeling is dat jongeren de game spelen met de hele klas op hun telefoon. Nadien volgt een klasgesprek onder leiding van een ervaringsdeskundige die zijn of haar ervaring met depressie met de klas deelt. De game wordt ontwikkeld vanaf januari, in samenwerking met scholen, zorgcoördinatoren, gespecialiseerde therapeuten en 113Online, het onlinezelfmoordpreventieplatform in Nederland. Een prototype zou klaar zijn tegen de zomer en wordt dan in scholen getest.

Vraag van scholen

“We merken dat scholen de behoefte voelen om het thema depressie bespreekbaar te maken, maar dat ze op dit moment geen aanknopingspunten vinden om dit gesprek te voeren.” De game moet daar verandering in brengen.