Fortune Fonds opgericht aan KU Leuven

Het Fortune Fonds ter ondersteuning en versterking van de persoonswording en het positief psychisch welzijn bij studenten  werd op 17 december 2014 officieel ingehuldigd aan De KU Leuven. Het Fonds, opgericht door de KUL en ondersteund door het Fonds GavoorGeluk, wil de psychische gezondheid en persoonsvorming bij universiteitsstudenten duurzaam bevorderen door het ondersteunen van onderwijs- en onderzoeksactiviteiten inzake het herkennen, opvolgen en behandelen van psychische problemen en suïcidaliteit bij studenten en door preventief op te treden in het aanhoudend stimuleren van een positieve psychische ingesteldheid.

Lees meer op de projectpagina van Fortune.