1op de 5 jongeren niet goed in zijn vel

Met heel veel Vlaamse jongen gaat het goed: dat is het fijne nieuws. Maar het onderzoek dat Why5Research deed in opdracht van GavoorGeluk en MNM toont aan dat ook maar liefst 1 op de 5 jongeren zich niet goed voelt.

Het onderzoek van Why5Research en professor Ronny Bruffaerts van de KU Leuven is gebaseerd op een representatieve steekproef bij 530 Vlaamse jongeren tussen 16 en 25 jaar. Van die groep heeft 14% een verhoogd risico op een depressie, 7,6% heeft een verhoogd risico op ernstige emotionele problemen.

Opvallend is dat net deze kwetsbare groep vaker weinig of geen vrienden heeft om op terug te vallen. En dit terwijl het onderzoek ook aantoont dat een stevig netwerk de beste bescherming is tegen depressie. Hoe diepgaander jongeren hun vriendschappen invullen, hoe beter ze zich voelen op emotioneel vlak.

9 op de 10 jongeren zeggen een goede of een beste vriend te hebben. De helft praat geregeld met vrienden over hun problemen, 40% van de jongeren zegt maar af en toe met vrienden over gevoelens te praten, 10% doet dat nooit. 10% van de ondervraagde jongeren heeft geen enkele goede vriend.

Warme William probeert jongeren net aan te zetten om te praten over hun eigen gevoelens en om een luisterend oor te bieden voor anderen. Warme William zegt niet alleen tegen de 1 op de 5 die het moeilijk heeft dat ‘het scheelt als je deelt,’ maar roept die overige 80% die zich wel goed voelen op om de groep die het lastig heeft te helpen. De Warme William-app biedt tips & tools om dat te doen.