Nieuws

Het beste leerklimaat: een Warme School

Teveel kinderen en jongeren zitten niet goed in hun vel. En daar kan de school iets aan doen, geloven de initiatiefnemers van Warme Scholen. Door hechte leef-en leergemeenschappen te vormen, waarbij vaste lerarenteams over vakken en schooljaren heen verantwoordelijk zijn voor een groep leerlingen. Ondertussen evolueren al 50 scholen naar een Warme School. De ministers Hilde Crevits, Jo Vandeurzen en Sven Gatz stelden ze op 11 september voor in Gent.

Weerbare kinderen in een Warme School

Een school draagt kennis over en brengt vaardigheden bij. Maar kinderen en jongeren kunnen pas leren als ze zich goed voelen. Een boeiende leeromgeving creëren met sterke relaties, is dan ook het vertrekpunt van Warme Scholen. “Geen prestaties zonder relaties. Net daarom is er zoveel aandacht nodig voor de uitbouw van een hechte gemeenschap,” zegt Ferre Laevers, onderzoeker bij CEGO en partner van het project.

Een Warme School is een plaats waar leerlingen, leerkrachten en schoolmedewerkers betrokken zijn. De schoolomgeving daagt iedereen uit om het beste van zichzelf te geven en geboeid aan de slag te gaan. Het project voorziet in een leerlingenvolgsysteem om het welbevinden en de betrokkenheid continu te meten en op te volgen. Leerkrachten worden begeleid en krijgen praktische tips om ervoor te zorgen dat leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn. “Welbevinden én hoge ambities nastreven: dat is wat Warme Scholen op een slimme en doordachte manier doen. Alleen zo haal je het beste uit elke leerling en geef je schoolteams energie”, vat Gie Deboutte (partner Tenz) het samen.

In deze omgeving leert een kind zelfvertrouwen te hebben en kan het beter omgaan met onverwachte situaties. Het kan er zijn gevoelens uiten en leren ze een plaats te geven. Deze scholen stimuleren kinderen en jongeren volop om uit te groeien tot weerbare en emotioneel gezonde mensen. Essentiële factoren om tot een positief zelfbeeld te komen en de toekomst optimistisch in te zien.

Streefdoel: iedereen goed in zijn vel

Warme Scholen brengen het welbevinden en de betrokkenheid van leerlingen in kaart. Het project is geslaagd als daar duidelijk evolutie in zit. De focus ligt nadrukkelijk op het versterken van de veerkracht van kinderen. Leerkrachten, schoolmedewerkers en ouders engageren zich samen om een hechte leergemeenschap uit te bouwen waar het kind of de jongere centraal staat in zijn leerproces en voldoende uitgedaagd wordt. In dit klimaat worden emoties en kwetsbaarheid gemakkelijker gedeeld. Tom van Acker, projectleider bij Flanders Synergy en grondlegger van Warme Scholen: “Leerkrachten staan niet meer alleen voor de klas. Ze maken deel uit van georganiseerde teams die leerlingen begeleiden en ouders ondersteunen over meerdere jaren heen”.

Initiatiefnemer Jan Toye van het Fonds GavoorGeluk, beheerd door de Koning Boudewijnstichting: “Het is een succes als het flankerend onderzoek aantoont dat de integrale aanpak binnen de school bijdraagt tot de einddoelstelling: ieder goed in zijn vel, zowel de leerling als de leraar-coach". Het doel is dus bereikt als opvoeding en onderwijs vervlochten zijn. Dat vraagt een hoge betrokkenheid van leerkrachten, ouders, partners en kinderen. Want het succes van het project hangt ook sterk af van leerkrachten en hun goesting om aan de slag te gaan. Daarom wordt duidelijk ingezet op de begeleiden en competentie-ontwikkeling van leraren: van teamwerking tot conflicthantering. Zo wordt de school een veilige en warme plek om te leren én te werken.

Warme en uitdagende plekken tegen 2020

Bij de 50 deelnemende scholen uit de 6 Vlaamse “Warme Steden” (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout, Genk en Kortrijk) organiseert Tenz coaching rond pesten en teamwerking, doet CEGO onderzoek en begeleiding rond welbevinden en betrokkenheid en neemt Flanders Synergy de schoolorganisatie en het totale veranderproces op. Met de afvaardiging van pedagogische adviseurs ondersteunen verschillende onderwijskoepels het project. De adviseurs staan mee in voor de begeleiding van de scholen. Zij delen hun ervaring en de voorbeelden uit de Warme Scholen in het bredere onderwijsnetwerk. Het project wil de 50 scholen tot 2020 zodanig reorganiseren dat zij die warme en uitdagende plek worden waar iedereen goed in zijn vel zit.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “We willen het beste onderwijs voor iedere leerling. Dat betekent dat scholen naast kennis ook oog hebben voor kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Aandacht voor de studiekeuze, het leerproces, het welbevinden en de gezondheid is cruciaal zodat elke jongere een kwalificatie behaalt en met de nodige veerkracht in het leven staat. Met het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding dat dit schooljaar is gestart, beklemtonen we het belang van een doordacht beleid in elke school. Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding wordt zelfs een erkenningsvoorwaarde want elke leerling verdient een warme school waar ambitie en welbevinden hand in hand gaan.”


"Word Warme William”: 50 Warme Scholen krijgen een Warme William met bank

Een op de vijf Vlaamse jongeren voelt zich niet goed in zijn vel, een op de acht heeft de laatste twaalf maanden aan zelfdoding gedacht. Het zelfdodingscijfer in Vlaanderen blijft alarmerend hoog – dubbel zo hoog als in Nederland. Vlamingen zijn ‘binnenvetters’: emoties uiten en delen blijft moeilijk. Komiek/ondernemer Kamal Kharmach en filantroop/ondernemer Jan Toye bundelen de krachten voor een bijzondere campagne: “Word Warme William”, met Kamal Kharmach als boegbeeld. Want het helpt om, net als Warme William, te praten, te luisteren en te delen.

Vanaf 25 april zijn Warme William en Kamal overal te zien. In de vijf Warme Steden (Brugge, Gent, Leuven, Turnhout en Genk) verschijnen affiches in het straatbeeld, op bussen en op bushokjes, twee weken lang. Ook de 50 Warme Scholen krijgen elk hun Warme William met bank. Voor alle ouders zal er een infofolder zijn.

Leerlingen of ouders die nog meer willen lezen, kunnen terecht op de website van Warme William, met inspirerende tips en video’s die ook op Facebook, Youtube en Instagram worden geplaatst.

Meer informatie?

www.warmewilliam.be
www.facebook.com/WarmeWilliam
www.instagram.com/warmewilliam
www.youtube.com/channel/UCe2gWhckdKJ190NiRdIXv-Q


Jan Toye over Warme School: "Ieder goed in zijn vel"

In het magazine Flanders Synergy inspireert (editie 10) vertelt Jan Toye, mede-oprichter van GavoorGeluk dat het project Warme Scholen steunt, over het belang van een Warme School voor het welbevinden van kinderen en jongeren. Je kan het interview hier lezen.

 


J1000: Vlaamse jongeren in debat over ‘hun’ onderwijs

Op 26 en 27 april 2018 zullen duizend zesdejaars uit alle hoeken van Vlaanderen en Brussel brainstormen over het onderwijs van de toekomst.

De J1000 haalde de mosterd bij de G1000, de oefening in burgerparticipatie van schrijver David Van Reybrouck. De deelnemers zijn een dwarsdoorsnede van de Vlaamse zesdejaars. Het Heilig Graf in Turnhout, een Warme School, trekt. Leerlingen en leerkrachten denken er sinds vorig jaar na over onderwijs onder de slagzin ‘Iedereen mee, met goesting”. De beleving van de jongeren staat centraal.

Net als de G1000 verloopt ook de J1000 in drie fasen. Voor de tweedaagse in Turnhout was er een digitale brainstorm waaruit de onderwijsthema’s voor de dialoogdag geprikt werden. Op de tweedaagse zelf zullen kleine groepen debatteren over hoe ze hun school beleven. De tweede dag denken de jongeren samen na over de toekomstsleutels voor het onderwijs.

Na deze tweedaagse worden de resultaten bezorgd aan de Scholierenkoepel, die ze zal gebruiken voor zijn vijfjaarlijkse Memorandum, en aan de minster van Onderwijs, die ze kan aanboren als inspiratiebron. Er volgt ook een reizende artistieke campagne over de onderwijsvisie van deze jongeren, opgebouwd aan de hand van de input tijdens het congres.

“De wereld is de laatste decennia sterk geëvolueerd,” zegt projectverantwoordelijke Jan Masereel. “Op het vlak van omgaan met kennis, maken we aardverschuivingen mee. Als we willen ontdekken hoe we elegant op de kar van de toekomst kunnen springen, is luisteren naar de mening van jongeren zélf ultrabelangrijk.”

Inschrijven kan tot 21 maart via de website www.j1000-oldschool.com.